Правителството преобразува болница "Лозенец" в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала чрез обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост. Това е едно от решенията на Министерския съвет.

Става дума за поземлен имот с площ 168 241 кв. м., заедно с изградени върху него 32 сгради, които представляват сградите, подробно описани в АПДС № 10222/ 31.07.2019 г. 

Кирил Ананиев временно отстрани директорите на три болници

Кирил Ананиев временно отстрани директорите на три болници

Отстранена е и лекарката, прегледала 3-годишното починало дете

Те ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на едноличното акционерно дружество със стойности, определени по Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.).

На същото основание в капитала на дружеството ще бъдат включени и движими вещи - дълготрайни материални активи за изпълнение на функциите му и осъществяване на основната му дейност - болнична медицинска помощ.

Предстои да бъде приет и първият устав на лечебното заведение - еднолично акционерно дружество, учредено в резултат на преобразуването и ще бъде назначен първият съвет на директорите.

Министрите от кабинета "Борисов" одобриха и допълнителни разходи до 6 700 000 лв. за разплащането на задължения на болница "Лозенец", съобщиха от Министерския съвет.

Средствата са предназначени за осигуряване на възможност за разплащане на местни данъци и такси, дължими от болница "Лозенец".