Меморандум за сътрудничество за противодействие на изпирането на пари подписаха в МВР вътрешният министър Петя Първанова и Николай Алдимиров, председател на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари".

Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни  по проблема и търсенето на начини и форми, за да се отговори на новите предизвикателства в тази област, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Меморандумът за сътрудничество е с двегодишен срок на действие.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.

На церемонията присъстваха още заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Филип Гунев.