Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил ще вземе участие в Брюксел в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

На предстоящото заседание се предвижда министрите на земеделието и рибарството от общността да разгледат и приемат Заключения на Съвета по отношение на подготовката за Прегледа (Health check) на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз.