"Няма да оставим малките населените места без пощенски услуги. Независимо от това дали са под или над 800 души население, те ще бъдат обслужвани". В това увери транспортният министър Росен Желязков по време на участието си в транспортната комисия.

Желязков посочи, че по никакъв начин концентрацията на граждани в големите населени места не е натиск върху "Български пощи" да редуцира центровете си в малките населени места. В момента "Български пощи" имат мрежа от 2979 броя пощенски станции в страната, от които 638 са в големите градове.

Транспортният министър увери, че не се предвижда намаляване или редуциране на броя на пощенските станции, а оптимизиране на мрежата на пощенския оператор в големите места.

КЗК санкционира "Български пощи" за 144 279 лв.

КЗК санкционира "Български пощи" за 144 279 лв.

За нарушение при обществена поръчка

След участието си в комисията по транспорт Желязков увери и журналисти, че предложенията, които се правят в Закона за пощенските услуги, няма да редуцират обхвата за обслужването на населението, а ще благоприятстват за създаването на по-гъвкари форми и за малки населени места под 800 жители.

Желязков даде за пример, че в някои държави членки на Европейския съюз, особено в планински и труднодостъпни райони, вече се работило с доставка на пратки с дронове. По думите му това е нещо, което през следващите години ще дойде на дневен ред в България. Товаримостта на дронове и управлението се увеличава, регулацията на дроновете в момента е в ход на подготовка и на национално ниво, а не само на европейско ниво, поясни транспортният министър.

"Ние сме длъжни да гледаме с една крачка напред в бъдещето", акцентира той и допълни, че когато дойде време, ще започнат навярно и експерименти в България. Желязков е сигурен, че бизнесът ще подходи първи, защото е много по-гъвкав.

"Български пощи" продават имот

"Български пощи" продават имот

Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител