Закон за българските лични документи на Министерския съвет гласуваха депутатите на първо четене.

Предложените промени за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ЗБЛД) произтичат от необходимостта за улесняване на гражданите при предоставяне на услуги, свързани с издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС).

Към настоящия момент е предвидено, че при промяна на постоянния адрес от едно в друго населено място в срок до 30 дни от издаването на нов документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство. Въз основа на извършен анализ е установено, че е възможно да отпадне задължителното подаване на заявление за издаване на ново СУМПС при промяна на постоянен или настоящ адрес на дадено лице, тъй като данните по отношение на адреса могат да се удостоверят по електронен път в реално време.

Улеснения за издаване на шофьорски книжки

Улеснения за издаване на шофьорски книжки

Личните карти могат да съдържат и удостоверения за електронна идентичност

С цел намаляване събирането на лични данни във връзка с предоставяните административни услуги, без да има действителна нужда от това, е предвидена и съответна разпоредба в закона.

Към момента издаваната личната карта на български граждани не е съобразена с актуални изисквания, предвидени в Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване сигурността на личните карти, съгласно който, считано от 2 август 2021 г., всички държави членки на Съюза трябва да започнат производството на лични карти с електронен носител на информация с биометрични данни.

Със законопроекта се урежда на законово ниво хипотезата на подаване на заявление за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да представи документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. Предвижда се удостоверяването на самоличността да става с представяне на копие на удостоверителен документ за раждане с оглед на доказване на самоличност.

Маноил Манев от ГЕРБ обвини Министерския съвет, че не си изпипвали законите и така идвали споровете в Народното събрание. Депутатите от различни групи смятат, че между първо и второ четене  текстовете трябва да претърпят корекции. Основният спор е дали шофьорската книжка ще е равностоен документ на личната карта.

Подобряват достъпа до обществена информация

Подобряват достъпа до обществена информация

Въвеждат се нови понятия и допълнителни задължения на организациите от обществения сектор