Законодателно предложение в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за здравето в помощ на хората с увреждания в страната изготви и внесе в Народното събрание омбудсманът Диана Ковачева. Те са изпратени до председателя на 48-то Народно събрание Вежди Рашидов и членовете на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика. Това съобщиха от нейния пресцентър. 

Ковачева иска по този начин да бъдат преодолени най-сериозните проблеми, свързани със забавяне на преосвидетелстването от органите на медицинската експертиза, както и с невъзможността да упражняват правата си не по тяхна вина.

Предлага се още и текст, с който да се отстрани допуснатата дискриминация спрямо пенсиите на военноинвалидите. За тях ще са необходими около 310 000 лв. за 2023 г.

От предлаганите промените ще бъдат засегнати около 600 000 души, пише тя. 

Това бе оповестено на заседание на Националния съвет за хората с увреждания към МС, което се състоя днес в МТСП за обсъждане изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и на Проекта на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хората с трайни увреждания.

Това са теми, по които омбудсманът има активна позиция и становища.

Омбудсманът настоява за ръст на пенсиите и реформа в ТЕЛК

Омбудсманът настоява за ръст на пенсиите и реформа в ТЕЛК

Дияна Ковачева е изпратила препоръка до премиера и до министъра на финансите да се коригира размерът на командировъчните

Хората с увреждания ще имат достъп до полагащата им се месечна и целева финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания за периода до произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК. Предвидено е да не бъдат държани за отговорни за забавянето на компетентните органи и да не връщат получените средства дори при последваща промяна на вида и степента на увреждане.

"Със Заключителните разпоредби на ЗХУ е предложено решение на проблемите с действието на експертните решения в процеса на преосвидетелстване, както и при обжалване, като са преодолени съществуващите затруднения с тълкуването и прилагането на чл. 112, ал. 9, изр. 1 и 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 113, ал. 3", пише омбудсманът.

Предвидено е изричното задължение на НЕЛК да се произнася по същество при обжалване на експертните решения на ТЕЛК, като по този начин ще се съкрати времето за разглеждане на преписките, включително като се отнема възможността на НЕЛК непрекъснато да връщат случаите на ТЕЛК.

За да не се допуска субективно и неправилно тълкуване и прилагане, което води до неблагоприятно засягане на правата на заинтересованите, в Допълнителните разпоредби на Закона за здравето са предложени и срокове, след изтичането на които неустановяването на временната и трайната неработоспособност ще се приемат за забавяне.

"Важно е да се подчертае, че предложенията няма да доведат до увеличение на разходите на държавния бюджет, тъй като броят на хората с увреждания е относително еднакъв и предвидим. Средствата, необходими за ползване на правата от тези граждани, са заложени в бюджетната рамка, като е предвидено те да бъдат отпускани без прекъсвания", посочва общественият защитник.

Омбудсманът иска детайли за доживотния ТЕЛК

Омбудсманът иска детайли за доживотния ТЕЛК

Ковачева представи и първите индикатори за достъпна среда

Обръща се внимание, че ще бъде решен и проблемът с неправилното разпределение на правоимащите и размера на месечната финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания.

"Хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност са пропуснати при изричното изброяване в чл. 70, т. 4 и 5. Те са включени в т. 3 и получават само 25% от линията на бедност. Става въпрос за около 160 военноинвалиди, като техният брой намалява всяка година. Те получават близка до размера на социалната пенсия за инвалидност пенсия за военна инвалидност и са ощетявани са ежемесечно с повече от 130 лв.", допълва Ковачева.

Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев настоя представителите на Националния съвет за хората с увреждания да изготвят подкрепящо писмо на предложението на омбудсмана, което до дни да бъде внесено в парламента.

Пълният текст на предложението и мотивите могат да бъдат прочетени тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-predlaga-promeni-v-meditsinskat-1919