Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев подписа за утвърждаване на трите регионални програми за заетост в областите Варна, Ловеч и Смолян, съобщиха от МТСП.

Очаква се откриване на почти 300 нови работни места в над 130 населени места, което ще даде възможност за работа на безработни младежи до 29 години, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни, хора с увреждания, безработни с ниска квалификация.

Хората ще бъдат наемани от общините за извършване на дейности, свързани с поддържане и почистване на пътища, улици, осигуряване на поддръжка на сграден фонд и дребни ремонтни дейности, опазване и поддържане на околната среда и др.

За общо 108 работните места ще кандидатстват безработни, регистрирани в бюрата по труда във Варненска област. В Ловеч те са 96, а в Смолян - 90 души.

Срокът за изпълнение на програмата във Варна е от 25 май до 30 ноември, а в Ловеч и Смолян от 1 юни до 30 ноември. Общините осигуряват заетост за 6 месеца на пълен работен ден, като получават средства за изплащане на трудовото им възнаграждение и дължимите за сметка на работодателя осигуровки. Общините осигуряват материали за работа, работно облекло, предпазни средства в условията на пандемичната обстановка.

По регионалните програми за заетост на 28-те области в страната се предвижда през 2021 г. работа да започнат над 2 800 безработни.

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв.

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв.

Увеличавал се и броят на работещите, според статистиката