ООН На 1 септември България поема от САЩ председателството на Съвета за сигурност на ООН. Този пост поставя високи изисквания пред дипломацията на страната ни и дава възможност за ефективно осъществяване на приоритетите във външната ни политика. Един от основните акценти в работната програма на Съвета е предвиденото открито заседание по повод годишнината от трагичните събития в САЩ на 11 септември миналата година, което ще бъде председателствано от Президента на Републиката Георги Първанов. Съществено внимание ще бъде отделено и на проблематиката на положението на Балканите, съобщи Дирекция “Информация и връзки с обществеността” на МВнР. На 5 септември се предвижда провеждането на открито заседание по Косово под председателството на министър Соломон Паси. Предстои организирането на открито заседание на Съвета и по Босна и Херцеговина. В предварителната програма е заложено обсъждането и на други важни въпроси от дневния ред на Съвета за сигурност като положението в Близкия изток, Афганистан, Етиопия и Еритрея и др. България поема председателството на главния орган на ООН с необходимата отговорност към тази висока задача, както и с решимост да отстоява конструктивна, балансирана и последователна политика за повишаване на ефективността в работата на Съвета за сигурност на ООН и за търсене на единство в изпълнението на неговите отговорности, възложени му с Устава на международната организация.