Министър Близнаков издаде заповед, с която понижава във военно звание с една степен за срок от една година командира на поделение 26810 в Поповица майор Недялко Митев и капитан Иван Гошев, заместник-началник на сектор в същото поделение.

Дисциплинарното наказание на двамата офицери е заради липса на оръжие, боеприпаси и други материални средства в поделението.

Проверка на ВВС установява, че липсват три пистолета „Валтер", една малокалибрена пушка „Бърно" и други материални средства на стойност 138 000 лева.

Командирът на поделението майор Митев и капитан Гошев са извършвали фиктивни проверки за съхранението и отчета на въоръжението и не са организирали правилно инвентаризацията на материалните средства в складовете, като така са създали предпоставки за злоупотреби.

Наложеното наказание е в резултат на извършваните проверки в поделенията и на политиката за укрепване на дисциплината и пресичане на злоупотребите в армията.