Три сдружения бяха признати за национално представителни организации на днешното онлайн заседание на кабинета "Борисов 3", съобщиха от Министерския съвет.

Сдруженията са - "Център за психологически изследвания", "Българската асоциация за невромускулни заболявания" и "Асоциация на родители на деца е епилепсия".

За четири години сдружение "Център за психологически изследвания" става национално представителна организация. От Сдружението информират и правят кариерно консултиране на хора с увреждания за определяне на най-подходящите професии, специалности, области на образование и обучение. Организацията съдейства и при назначаване и започване на работа.

Също за 4 години правителството призна Сдружение "Българската асоциация за невромускулни заболявания" за национално представителна организация. Акцент в дейността на Сдружението е подобряване на начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в България, чрез дейности, свързани с комплексното решаване проблемите на болните с невромускулни заболявания и техните семейства.

За 4 години сдружение "Асоциация на родители на деца е епилепсия" e признато за национално представителна организация.

Сдружението помага за социалното приобщаване на децата, младежите и възрастните, страдащи от епилепсия и за подобряването на техните условия на живот. Организацията осигурява подкрепа на хора, които са били обект на дискриминация поради заболяването епилепсия или други заболявания и подпомага страдащите от епилепсия и техните семейства.