Промените в Конституцията бяха приети на първо четене от парламента.

Те минаха със 184 гласа "за", 34 "против", 8 "въздържал се". Промените бяха подкрепени от ГЕРБ, РБ, ДПС, ПФ, Атака,4 независими депутати, един от АБВ, БДЦ.

Пленарният ден не започна особено добре за конституционната реформа, тъй като се регистрираха едва 151 депутати. В последствие обаче пленарната зала се напълни.

Припомняме основните параметри, заложени в промените на Основния закон:

Предложенията се отнасят основно до промяна в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет (ВСС). Разделя се ВСС на съдийска и прокурорска колегии.

Съдийската колегия се състои от 13 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, 6 членове, избрани от общото събрание на съдиите, и 5 членове, избрани от Народното събрание.

Тези конституционни промени се подкрепят от настоящи и потенциални клиенти на съдебната власт
Янаки Стоилов, БСП

Прокурорската колегия има 12 членове и включва главния прокурор, 4 членове, избрани от общото събрание на прокурорите, един член, избран от общото събрание на следователите, и 6 членове, избрани от Народното събрание.

Промените се отнасят до осъществяване самостоятелно от колегиите на кадровите и организационните функции, дисциплинарната отговорност, както и даване на становища по законопроекти, в рамките на възложената компетентност; по въпроси, общи за цялата съдебна власт, решенията се вземат от Висшия съдебен съвет в пленарен състав.

Заседанията на пленарния състав се ръководят от министъра на правосъдието без право на глас; при отсъствие на министъра на правосъдието, заседанията на пленарния състав се ръководят от председателя на Върховния касационен съд; съдийската колегия се председателства от председателя на Върховния касационен съд, а прокурорската колегия - от главния прокурор.

От "Атака" подкрепиха текста, макар и да са убедени, че промените не отговарят на очакванията.
Още...

Отнема се правомощието на министъра на правосъдието да управлява имуществото на съдебната власт и възлагане на Висшия съдебен съвет в пленарен състав да управлява недвижимите имоти на съдебната власт.

Повишава се ефективността на Инспектората към Висшия съдебен съвет чрез създаване на механизми за превенция на конфликта на интереси и неправомерно външно влияние в органите на съдебната власт.

Разширяване на правомощията на Инспектората да прави проверки за конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, да проверява пълнотата и верността на имуществените декларации, да прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, както и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Включва се Висшият адвокатски съвет в кръга на органите, които могат да сезират Конституционния съд, когато със закон се нарушават права и свободи на гражданите.

Лидерът на ДСБ Радан Кънев определи като приятна изненада постигнатият резултат от 184 гласа.

Радан Кънев хранел надежда, че "Атака" ще дадат рамо на конституционните промени. Поне такъв бил сигналът на председателския съвет, предшестващ пленарното заседание.

Иначе лидерът на ДСБ е категоричен - РБ направили достатъчно компромиси с измененията в основния закон - с това съпредседателят на РБ даде отново ясен знак, че реформаторите ще отстояват промените, приети на първо четене.

Според него си струвало да се обмисли идеята на ДПС за Велико Народно събрание.

За днешния резултат синият лидер подчерта, че не отдавал голямо значение дали ще се постигнат 180 или над 160 гласа, но повече подкрепа за промените в Конституцията били силен политически знак.

Много неща бяха невъзможно досега с тези конституционни промени, коментира още Радан Кънев. "Вижда се, че няма нищо невъзможно при сериозна работа и диалог", допълни той.