Отворено писмо "до видния управленчески елит" изпратиха Ранобудните студенти.

С него те напомнят, че според чл. 13, ал. 8 на ЗПУГДВМС имат два дни да се произнесат с решение на Народното събрание по предложението на Президента за произвеждане на Референдум за изборна реформа.

С ирония те пишат, че "в момента сте прекалено заети да решавате належащите проблеми по покупко-продажбата на предстоящия вот, но покрай намирането на висококачествена кайма за клетите гласоподаватели, не би било лошо да поспазите и някой друг закон.

Убедени сме, че самоотвержени борци за демокрация като Вас, съвсем неумишлено са пропуснали малката подробност, че все пак от време на време трябва да се откъсват от търсенето на лична облага и да се занимават с въпроси, които засягат обществото."

Ранобудните студенти напомнят, че само за 20 дни над 570 000 граждани изявиха волята си в подкрепа на същите въпроси, като предложените от президента.