Александър Михайлов и Чавдар Христозов са новите членове на Съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК). Те са от квотата на представителите на държавата след проведен конкурс на Министерство на икономиката, гласи съобщение от сайта на компанията.

Александър Михайлов има значителен опит в публични и частни дружества в областта на военно-промишления комплекс от 2012 година насам, като е заемал различни, включително висши ръководни, длъжности. От юли 2017 г. до октомври 2018 г. е изпълнителен директор на "Кинтекс" ЕАД. Притежава и административен опит в държавни ведомства

ДКК решена да помогне на ВМЗ-Сопот за прехода към ново управление

ДКК решена да помогне на ВМЗ-Сопот за прехода към ново управление

Съветът на директорите на ДКК се срещна с ръководството на преприятието

Чавдар Христозов е експерт в областта на търговията и мениджмънта в различни дружества. През последните седем години е бил съветник по търговско-икономическите въпроси и ръководител на СТИВ-Москва към министерство на икономиката, дирекция "Външноикономическо сътрудничество". В периода 2007 - 2009 г. е бил зам.-председател на държавна агенция "Държавен резерв и военно временни запаси".

Ваня Караганева, която е независим представител на Съвета на директорите на ДКК от септември 2021, вече е представител на държавата след конкурса на министерството. Тя притежава богат административен опит в Народното събрание още от 1993 година. През 2013 и 2014 г. работи като началник кабинет в министерства на служебните правителства. В 42-ото и 43-ото Народно събрание е главен експертен сътрудник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Новите членове се присъединяват към досегашния ръководен състав на ДКК, който включва Рая Каназирева (изпълнителен директор), Радостин Вазов и Диляна Софиянска.

Анастас Гогов оглавява ДКК

Анастас Гогов оглавява ДКК

Бордът на ДКК е от 5 човека, Гогов е шестият

Припомняме, на 13 август 2021 г. Анастас Гогов бе определен да застане начело на Държавната консолидационна компания (ДКК) след конкурс.

Малко по-късно - на 19 и на 20 август 2021 г. Ясен Спасов е отстранен от директорския пост с два протокола на икономическия служебен министър Кирил Петков.

Основната критика към ДКК е заради подчинената им строителна компания "Монтажи" заради ремонт за над 2 милиона лева на язовир, където почти няма вода.