Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Мевлют Чавушоглу изрази пред президента Първанов загрижеността на СЕ към състоянието на ромската общност в Европа.

Той отбеляза, че страни като България и Румъния, в които живеят значителни ромски общности, както и страни като Италия и Франция, в които много роми емигрират, трябва да бъдат водещи и да активизират сътрудничеството си за намирането на трайни решения за подобряване на условията на живот на това население.

Във връзка с това Георги Първанов посочи, че ключовият проблем на ромската общност в България е отпадането от образователната система и загубата на работа на много роми в годините на прехода.

Президентът Първанов подчерта също така, че гражданите на България от ромски произход са и пълноправни граждани на Европейския съюз и към тях не би трябвало да се предприемат групови мерки на базата на етническа принадлежност.