Министрите от кабинета "Борисов-3" утвърдиха Споразумението със Северна Македония за сътрудничество в околната среда, съобщиха от МС.

Документът между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония е с 5-годишен срок.

Той беше подписан на 11 април 2019 г. С него се определят областите на сътрудничество, които ще подпомагат процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония.

Нено Димов не иска Македония да допуска нашите грешки с ЕС

Нено Димов не иска Македония да допуска нашите грешки с ЕС

Той подписа с македонския си колега Споразумение за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и водите

Ресорите са свързани с хармонизиране на законодателството в областта на околната среда и климата с aquis cimmunataire. Чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването и опазване на природата и природните ресурси са част от областите на сътрудничество между двете страни.

Споразумението има възможност за еднократно продължаване за още един период от 5 години, като предвижда и създаването на Смесена комисия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

Най-малко веднъж годишно във всяка от двете страни на ротационен принцип ще се провеждат заседанията на Комисията, която ще проследява изпълнението на дейностите, залегнали в Споразумението и ще разработва и приема Двугодишна програма за изпълнението му, уточниха от МС.

Замърсяване и болести тровят Босилеградско и региона

Замърсяване и болести тровят Босилеградско и региона

Очаквайте дъждове от живак и арсен и в София, притеснена жителка на Кюстендил