С поправка в Наказателния кодекс депутатите по всяка вероятност ще въведат санкцията „лишаване от свобода" и глоби за купуване на гласове.

Правната комисия на парламента подкрепи предложението на Павел Шопов, Станислав Станилов и Митко Димитров и предложи в Наказателния кодекс да бъде записано, че който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат да се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация.

Който с цел да упражни избирателното си право в полза на определен канидат поиска или получи имотна облага, се наказва с лишаване от свобода до две години или пробация, предлага още комисията.

Мая Манолова от БСПизрази резерви дали тези санкции ще бъдат ефективни.
Не е реалистично да очакваме, че ако едно ромско гето продаде гласовете си и това бъде доказано, то ще влезне в затвора.

Според нея размерът на глобата също би следвало да се занижи, за да има по-голяма събираемост.

Манолова изказа и опасения, че заради санкциите двете страни - купувачите и продавачите на гласове - ще бъдат заинтересовани да се прикриват една друга, което ще затрудни доказването на покупко-продажбата на гласове.

Тя предложи санкцията за тези, които продават гласовете си да бъде пробация, а глобите да бъдат6 в размер на 100-1000 лв.

Павел Шопов от „Атака"категорично заяви,че при гласуването утре „Атака" ще поддържа варианта на Правната комисия.

Няма да се съгласим с отпадането на санкцията „лишаване от свобода", категоричен е той.

Председателят на правната комисия Янаки Стоиловизрази съгласие наказанието да бъде смекчено за тези, които продават гласовете си, като бъде 1 година лишаванеот свобода или пробация.
За организаторите санкцията следва да бъде лишаване от свобода до три години или пробация.
Глобитеспоред Стоилов е по-удачно да бъдат като допълнителна санкция.

Владимир Дончев от НДСВизказа подкрепа на предложенията на Мановлова и Стоилов за по-разумни и по-смекчени санкции.
В противен случай, наказателните мерки ще се окажат поредната празна норма, подчерта той.