Парламентарната подкомисия по усвояване на средствата от Европейския съюз кани до две седмици областните управители от Северозападна България, за да чуе проблемите и очакванията им.

Предложението дойде от председателя на подкомисията Слави Бинев, а членовете единодушно го приеха. На първото си заседание за новата 2015-а г. депутатите приеха Правила за организацията и дейността на постоянно действащата подкомисия.

Приоритет в работата на комисията ще бъде Северозападният регион. „Трябва да се концентрираме върху най-бедния регион в Европа - Северозападна България", заяви Бинев.

Подкомисията, създадена в рамките на основната Комисия по европейските средства, има няколко основни цели: повишаване на усвояемостта на европарите, да се рестартират замразените проекти и да се подобри имиджът на страната ни. Слави Бинев бе категоричен, че ще контролират „пилеенето" на европейските средства.

Той е убеден, че трябва да работят много бързо и в координация. Още следващата седмица, на 21 януари, вицепремиерът, отговарящ за европейските фондове Томислав Дончев е поканен на заседанието на комисията.

Междувременно председателят на подкомисията очаква депутатите от Северозападния регион да демонстрират активност. Те ще провеждат и срещи с европейските институции, за да отнесат очакванията на засегнатите райони и да ги задоволят. Бинев е убеден, че трябва да изготвят и стратегия, свързана с подпомагане на работата на Министерството на икономиката.

Той призова колегите си заедно да търсят и „нестандартни подсказки" за решаването на проблемите с евросредствата. „Очаквам да работим не като представители на политически партии, а като хора, които представляват интересите на българските граждани", коментира той.

На първото си заседание след празничната ваканция подкомисията прие и Правилник за дейността си. Депутатите решиха, че ще се събират всеки вторник от 15.30 ч., за да може на заседанията на голямата комисия в сряда да отнасят предложенията си.

Още днес обаче Бинев даде „домашна работа" на колегите си. Задачата им е да напишат визия за работата на комисията. Самият той е изготвил свой документ, но би желал да чуе и тяхното мнение, за да се допълни, ако е нужно.

От днес подкомисията вече има и зам.-председател - Владимир Тошев от ГЕРБ. По време на избора се въздържа само един депутат - от „БСП Лява България. От „етична" гледна точка социалистът Иван Иванов преценил да не гласува нито „за", нито „против".

Той обаче лиши от подкрепата си и друго предложение на Бинев - а именно комисията да сигнализира за корупционните практики. В крайна сметка членовете стигнаха до консенсус, че всъщност е по-добре сигналите да бъдат препращани към ресорните комисии и компетентните органи.