Временната правна комисия прие Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за постоянно обитаване като единствено жилище в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие.
Проектът е внесен от Сергей Станишев и група народни представители.

През последните години сме свидетели на една активна дейност от Дирекция „Национален строителен контрол", заяви Димчо Михалевски от БСП.

За 2011 са издадени 298 заповеди за премахване на строежи по Черноморието за жилищни цели. 96 жилища вече са премахнати. Издадените заповеди през миналата година, по данни на социалиста, са 132. Предложеният мораториум според него ще гарантира повече справедливост.

Павел Шопов попита какво се случва с ромските махали. Мораториумът има строг обхват според Димчо Михалевски.
Въпреки това той коментира, че има законови разпоредби за незаконните ромски махали, но едва около 10 общини са се възползвали от тях.
В последните 3 седмици нови 27 заповеди са издадени за събаряне на жилищни сгради в ромските махали, показва експресна справка на червените.