Премиерът Сергей Станишев прие оставката на председателя на Държавната агенция Марио Ал-Джeбури.


По време на разговора между двамата бе констатирано, че за последните 10 месеца в агенцията е била извършена значителна по обем работа. Основната поставена пред ДАТ задача - изготвянето на Стратегическия план за развитието на българския туризъм, е изпълнена.


Предстои неговото обсъждане в рамките на Политическия съвет на управляващата коалиция, съобщават от правителствената информационна служба.


Модернизиран е подходът за маркетинг и реклама на България като туристическа дестинация, завършена е работата по промените в нормативната уредба за категоризацията на туристическите обекти, поставено е началото на процеса за хармонизиране на действащата нормативна база с европейските изисквания.

Подготвена е и Наредбата за единната система за туристическа информация, която гарантира публичност на административните процеси и създава условия за въвеждането на електронно правителство в областта на туризма.