Наличието на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е вредно за България. Това обяви на пресконференция пред журналисти служебният министър на околната среда и водите Асен Личев.

"Сбърканият модел, по който се развива т.нар. сектор ВиК, е абсолютно грешен. Формулата, по която се определя цената на водата, съгласно КЕВР, е следната - цената на водата за куб. м в лева е равна на приходите на дружеството за година, разделени на разликата между водното количество, което влиза на входа на системата, минус общите загуби. Това е формула, която стимулира ВиК-атата да има по-големи загуби, защото делят на по-малко число и цената става по-голяма. Пълен икономически парадокс", обясни министър Личев.

Затова казвам най-откровено, че най-вредното за водния сектор, за услугата водоснабдяване и канализация е съществуването на КЕВР и на съществуващия модел на ВиК сектора. Най-вече като му "чучнаха" още един посредник - Държавният ВиК холдинг. Върху него в момента се съсредоточават всички финансови потоци, посочи министърът. 

Аврамова убеждава, че ВиК холдингът няма да приватизира

Аврамова убеждава, че ВиК холдингът няма да приватизира

Регионалният министър Петя Аврамова очаквала дебат с решения

За една година и повече е върнал задълженията на ВиК - Шумен и таксите за водовземане на ВиК-ата, които са били дължими към ПУДООС. Таксите за водовземане, които са по 2 ст. на кубик, се слагат в цената на водната услуга", допълни той.

По думите му хората плащат, а не са лица по ДДС. "Върху таксите начисляват и ДДС и го открадват. Около 56 млн. годишно е повишението на таксите на ВиК, значи 11 млн. са ДДС, което не се отчита, а се прибира, само от тези такси, каза още Асен Личев.

Манолова: ВиК холдингът е мегасхема за източване на пари

Манолова: ВиК холдингът е мегасхема за източване на пари

Подобна е централизацията с БЕХ и БДЖ - черна яма, в която потъват още и още пари

"Държавната политика по водите във ВиК сектора се осъществява от търговските дружества, което е пълен абсурд. Веднага трябва да се направи закон за управление на водоснабдителните и канализационни услуги. Целият модел е сбъркан. Надявам се с двамата харвардски възпитаници и с Виолета Комитова да успеем да сложим начало на някаква нормалност, завърши Личев.

8% скок на жалбите до КЕВР за ВиК услугите

8% скок на жалбите до КЕВР за ВиК услугите

1/4 от тях са свързани със сметките за вода