Централната избирателна комисия (ЦИК) е отказала искането на "Демократична България" за независим одит на машините за гласуване с мотива, че държавните институции, които ще извършват проверката, са независими.

В началото на януари "Демократична България" е настояла писмено за независимия одит, но отговор от комисията не последвал. Затова през февруари формацията е предложила конкретен ред за извършване на цялостната оценка на качеството и сигурността на машините, в т.ч. техният софтуер и хардуер, и проверка за непредвидени проблеми.

5 машини за гласуване се сертифицират
Обновена

5 машини за гласуване се сертифицират

Подадени са 48 447 заявления за гласуване в чужбина

"Смятаме, че предоставянето на такъв инструмент ще повиши доверието в изборния процес", посочват от "Демократична България".

Удостоверяването за съответствието на машините с изискванията на Изборния кодекс и с техническата спецификация е възложено на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) към Министерския съвет, на Българския институт по метрология (БИМ) и на Българския институт по стандартизация (БИС).

"Трите институции (ДАЕУ, БИМ и БИС) са органи, независими както от лицата, които предоставят обекта, чието съответствие се преценява, така и от потребителите, заинтересовани от този обект (политически партии, коалиции, неправителствени организации с интереси в изборния процес и избиратели)", аргументира ЦИК отказа си да назначи независим одит.

ЦИК: Гласуването на машини не е по-трудно от работата с банкомат

ЦИК: Гласуването на машини не е по-трудно от работата с банкомат

Хората да не се притесняват да гласуват - в магазина не били по-защитени

"Целта на дейностите по оценяване на съответствието са избягване на конфликт на интереси и гарантиране на безпристрастността при оценяването на съответствието. Искането на Обединение "Демократична България" работата на ДАЕУ, БИМ и БИС да бъде допълнена от представители на партиите и коалициите, участващи в изборите, ще наруши принципа на безпристрастност и ще създаде конфликт на интереси при оценяването на съответствието. Поради изложените по-горе съображения не можем да удовлетворим Вашето искане за извършване на независим одит на машините", посочили от ЦИК.

Сертифицират машините за гласуване до средата на март

Сертифицират машините за гласуване до средата на март

"Сиела Норма" показа как изглеждат устройствата