Столичната община въвежда онлайн връзка с жестов преводач за административно обслужване на глухи и сляпо- глухи граждани. Това е една от мерките, който екипът на кметът Йорданка Фандъкова включват в Плана за действие по въвеждане на административно обслужване на глухи и спяпо-глухи граждани. Предстои Планът на бъде одобрен от Столичния общински съвет на заседанието си в четвъртък.

Глухите лица ще бъдат обслужвани на специално гише, обозначено с указателна табела и съответния знак. То ще бъде оборудвано с техническо средство за осъществяване на тристранна онлайн връзка при административното им обслужване. 

С липса на уеднаквен жестомимичен език се сблъскват хората с увреден слух

С липса на уеднаквен жестомимичен език се сблъскват хората с увреден слух

Стартира първата по рода си кампания „Заслушай се"

Всеки човек, който има частична или пълна загуба на слуха, има право да бъде придружен от преводач от Списъкана преводачите на българския жестов език или избаран от него.

Предстои в Столичната община да бъдат назначени преводачи на български жестов език, които ще бъдат част от екипа на Контактния център и ще обслужват глухи и сляпо-глухи лица в работно време на администрацията.

До края на 2022 г. тристранната онлайн връзка ще бъде въведена в Столичната община, в 24-те районни администрации и съответните данъчни служби, а през 2023 г. ще започне въвеждането й във всички останали звена на общината, общински дружества, предприятия, общински културни институти и други.

Друга мярка в Плана за действие е създаването на рубрика, насочена и разпознаваема от глухи и сляпо-глухи лица на електронния портал на Столичната община

И правителството включи жестомимичен превод

И правителството включи жестомимичен превод

Колкото може да изядат, толкова провизии имаме, цитира Борисов своя министър

В рубриката ще се публикуват видеоматериали на български жестов език по темите транспорт, социални услуги и спортни дейности, които ще бъдат поетапно надграждани и актуализирани при необходимост.

Ще бъдат приети и правила, които да се следват при административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица и които освен в писмен вид, ще бъдат достъпни и като видеоматериал на български жестов език.

Предстои да се организират и обучения, насочени към администрацията на Столичната община относно живота, културата и идентичността на глухите и сляпо-глухите лица, както и основна информация за Закона за българския жестов език. Очаква се това да допринесе за осигуряване на възможност за познаване в най-голяма степен на живота, културата и идентичността на глухите и сляпо-глухите лица.

Определиха заплащането за 1 час превод на български жестов език

Определиха заплащането за 1 час превод на български жестов език

Постига се основната цел за подкрепа за глухите и сляпо-глухите лица

Планът за действие с мерки за въвеждане на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани

е разработен от Консултативен съвет по въпросите, свързани с административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани. В неговата подготовка са участвали представители на глухата общност, избрани на конкурсен принцип, общински съветници, секретаря на Столична община, зам.-кмета по Дигитализация, иновации и икономическо развитие, кметове на райони и експерти и се председателства от общинския съветник Анна Стойкова

Участието на представители на глухата общност в Консултативния съвет, беше важно условие и гарант, както за правилното разбиране на Закона за българския жестов език, така и за неговото прилагане в частта "административно обслужване". 

С декларация глухите и слепо-глухите могат да ползват до 120 часа жестов преводач безплатно

С декларация глухите и слепо-глухите могат да ползват до 120 часа жестов преводач безплатно

И преводачите подават заявление, за да си получат парите