От Министерския съвет предлагат на президента Румен Радев да издаде указ, с който да утвърди длъжностите във военните прокуратури, които изискват висши военни звания. Предложението предвижда за административен ръководител на Военно-апелативната прокуратура да бъде назначаван бригаден генерал, информират от МС.

В мотивите се посочва, че административният ръководител на ВАП е най-висшата длъжност в системата на военните прокуратури в България и предвид особената важност на длъжността е целесъобразно тя да бъде определена за заемане от офицер с висше военно звание.

Кабинетът предлага също така сегашният административен ръководител на ВАП и военно-апелативен прокурор полк. Веселин Стоев да бъде удостоен със званието бригаден генерал.