Министрите от служебния кабинет "Янев" приеха решение за отправяне на искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на чл. 130, т. 5 от Конституцията на България. Въпросът е в правомощията на министъра на правосъдието включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на ръководителите на ВАС, ВКС и на главния прокурор.

Това заяви служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов на брифинг в Министерския съвет.

Той обясни: "Става дума за тежко нарушение и системно неизпълнение на служебните задължения и действия, които водят до уронване на престижа на съдебната власт. Смятаме, че искането е допустимо, за такъв въпрос КС не е давал тълкуване, явно нормата на цитираната разпоредба и член от конституцията е предизвикала противоречиво тълкуване сред членовете на ВСС, което налага да се изясни".

В противен случай би се оказало, че ВСС не е само орган за разпоредби, но би установил и тълкуване с официална задължителност, поясни министърът.

МС предлага обезщетенията по дела в ЕСПЧ да се плащат от осъдените институции

МС предлага обезщетенията по дела в ЕСПЧ да се плащат от осъдените институции

Предлага се и пътна карта за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България

Той уточни, че Конституционният съд е единственият орган, който може да дава задължително тълкуване на уредбите. В този текст се казва, че министърът на правосъдието може да иска освобождаване на съдии, прокурори и следователи.

Тук смятам, че се включва и освобождаването на ръководителите, които заемат висши ръководни длъжности в съдебната власт. Макар и свързано с определен случай - то би имало по-широко значение, засягащо статута на т.нар. тримата големи - ВКС, ВАС и главния прокурор, каза Стоилов.

Смятаме, че това правомощие на министъра на правосъдието е в съответствие с принципа на разделение на властите, защото ще се окаже, че иначе само членове на ВСС могат да инициират такава процедура, а това противоречи на баланса между властите, обясни Стоилов. Той добави, че членовете на МС са подкрепили искането и то ще бъде отправено към КС.

Янаки Стоилов има и самостоятелно правомощие при отказа на ВСС да разгледа искането за освобождаване на главния прокурор и може да сезира ВКС, но на друго основание и макар по ограничена процедура, то се отнася до правомощията на министъра по Закона за съдебната власт. Така ВАС може да се произнесе за искане по същество за този орган на ВСС.

По този начин можем да докажем, че Конституцията на България разполага с необходимите инструменти, стига да има кой да си служи с тях, това е и огромно очакване на българските граждани да функционират институциите и да не се отклоняват от функциите си, смята още министърът.

Той дообясни, че решението на КС има принципно значение и ще внесе яснота за правата на министъра на правосъдието при негова комуникация с ВСС. Искането до ВАС, ако бъде разгледано по същество, може да вмени отказа на ВСС и да се наложи ВСС да разгледа по същество случая.

По думите на Стоилов е "интересен случаят и двете производства трябва да се развиват успоредно и самостоятелно и всеки от органите има специфична компетенция да се произнесе". Надявам се успоредното разглеждане да не доведе до някакво изчакване, но това има предимство и за развитие на правото в България, смята той.

Заради разногласия и сред юристи във ВСС, по негово мнение е добре да се произнесе и ВКС.

Янаки Стоилов поясни, че има значение дали следващият министър ще подкрепи искането, засега комуникация не е имало, но така или иначе развитие на делото пред КС ще има, защото има решение на МС, а искането на министъра на правосъдието трябва да бъде поддържано от следващия министър. Това ще е важен тест за нещата, които се говорят и сега по отношение на задълбочаване на съдебната реформа, допълни Янаки Стоилов.