В центъра на Габрово започна почистването на коритото на река Янтра от растителност и битови отпадъци.

За цялостно почистване на речното корито в чертите на града, което включва и изгребване на наносите, са нужни над един милион лева, които не могат да бъдат заделени от общинския бюджет.

Затова се търсят други начини за финансиране.

Градът още помни голямото наводнение през 1991 година, когато няколко улици в центъра станаха плавателни.