След съдебно решение, с което се увеличава нормата на възвращаемост на капитала на "Софийска вода", на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) стана ясно, че регулаторът ще утвърди размера на нормата на 10 юли.

Нормата на възвращаемост се отразява на крайната цена на водата за потребителите. Комисията е предвидила 8,12%, както на всички други големи ВиК оператори, съобщи БНР.

КЕВР прие по-високите цени на водата от 1 януари 2024 г.

КЕВР прие по-високите цени на водата от 1 януари 2024 г.

Променят се цените на 38 ВиК дружества в страната

"С днешното заседание се следва процедурата по одобрение на бизнес плана на "Софийска вода", който бизнес план беше предаден на КЕВР през есента на миналата година. Ние предложихме за тази година увеличение на цената на водата с 22,34%", заяви директорът на "Софийска вода" Васил Тренев.

Той обясни, че увеличението се базира основно на повишаване на възнагражденията вследствие на инфлацията и на цените на материали, стоки и услуги, които "Софийска вода" използва. По думите на Тренев през 2022 и 2023 година дружеството е работило без увеличена цена, тъй като няма бизнес план. "Т.е. акумулираното увеличение към тази година е това, което ние сме предложили", посочи той.

Заради ръста на заплатите в сектор ВиК, водата регулярно поскъпва

Заради ръста на заплатите в сектор ВиК, водата регулярно поскъпва

Шефът на КЕВР Иван Иванов призна, че Комисията нямала много правомощия