„Държавно горско стопанство"-Шумен иска въвеждане на забрана за движение на високопроходими автомобили по горските пътища на територията на Природен парк Шуменско плато" в обхвата на дейност на горското стопанство, с изключение на подходите към заслоните за туризъм, съобщи Радио Шумен.

Мотивите им са посочени в писмо до областния управител Венцислав Венков и са породени, по думите им, от необходимостта за ограничаване на посегателствата върху горите, опазване на пътната мрежа, здравето и безопасността на гражданите.
От горското стопанство предлагат заповедта за забрана на движение да бъде със срок до 15 март 2014 г.

Предложението ще бъде обсъдено на работна среща от представители на различни институции, сред които Регионалната дирекция по горите, „Държавно горско стопанство"-Шумен, Районно полицейско управление-Шумен, сектор КАТ-Пътна полиция, туристическо дружество „Мадарски конник", Организацията на българските скаути и офроуд клуб „4х4H"-Шумен.