От "Кауфланд България" обявиха инвестиционно намерение да отвори търговски обект в сградата на "Централни хали" в София. На пресконференция днес бе представен проектът, като от ръководството на фирмата обясниха, че той е само идеен и за него все още няма официално одобрение.

Компанията предвижда реконструкция и реставрация на сградата спрямо законовите изисквания за обект със статут на Паметник на културата и след съгласуване на специален архитектурен проект с компетентните държавни органи. Потенциалният инвеститор ще бъде задължен да запази облика на сградата, нейната характерна архитектурна стойност, обясни Гергана Костадинова, мениджър на фирмата по повод появилото се обществено недоволство.

Няма проект за промяна на Халите в София

Няма проект за промяна на Халите в София

Не са изпълнени всички предписания

От ръководството на фирмата увериха, че са възложени десетки експертни оценки и анализи на настоящото техническо състояние на сградата. На база проучванията и в синхрон с архивна документация и оригиналния план на архитект Наум Торбов от преди 110 години, е разработен и внесен за одобрение идеен проект за реконструкция и реставрация на сградата и "Проект по част Технология и консервационно-реставрационни дейности", който следва да премине през процедура по одобрение от държавните органи.

Какво се предвижда

В проекта се предвижда възстановяване и реставрация на фасадата и части от покривното покритие, както и възстановяване на ВиК, електро и вентилационните инсталации.

Изгледът на сградата и каменните релефи на герба на София на източната и западната фасада ще бъдат съхранени, обясни Тодор Левенов, ръководител направление "Нови проекти и модернизации" на Кауфланд България.

Предвижда се да се възстанови централният фонтан по оригиналния проект на сградата, липсваща или повредена орнаментика и реставрация и консервация на подземния етаж.

На партера ще има съвременна търговска зала. Компанията планира да организира фермерски базари на открито на терена на паркинга до магазина.

По западната фасада се предвижда галерия, която да предостави възможност за разполагане на малки щандове на дребни и средни търговци за храна и напитки, както и зона, от която да се разкрива гледка към целия обем на вътрешното пространство на сградата.

Предвидено е интегриране на оригиналния часовников механизъм от кулата.

От фирмата обещават и достъп до археологическите разкопки в подземното ниво, където освен подходящо представяне на археологическите находки от Стара Сердика, се предвижда интерактивна зона за деца и възрастни, предоставяща интересни факти и снимки от историята на града.

Предвижда се да се запази настоящата организация на движение

Общият размер на инвестициите по проекта са в обем от близо 50 милиона лева, като се предвиждат и 100 нови работни места.

Асен Костадинов, проектов ръководител "Строителство" на веригата "Кауфланд България" увери, че ще се стремят да запазят духа й като няма да брандира името си - то ще остане Централни хали.

Проектът за преустройство и реставрация на вътрешното пространство на Халите очаква одобрение първо от Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) към Министерството на културата, тъй като сградата е със статут на паметник на културата с национално значение.