564 села са без население или едноцифрен брой жители от всички 5009 в България.

Това става ясно от справкa в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2013 година, която е направена от БТА.

Общият брой на селата с едноцифрен брой жители е 395, а 169 са населените места, в които няма нито един постоянен обитател. С един жител в страната са точно 60 села.
В 66 села има по двама души и в 55 - по трима. 41 населени места в България са с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 45 села, а с по шестима жители - 35 села. Общо 31 села имат по седем жители, други 31 са с по осем обитатели, и отново 31 села са с деветима души население.

Селата без население са разположени в 12 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са в 22 области. Справката в регистъра показва, че най-много села без жители (63) и най-много с едноцифрен брой на населението (112) има в Габровска област - общо 175. В Габровска област има общо 349 населени места, което означава, че повече от половината от тях са или необитаеми, или с едноцифрен брой на жителите.

Втора е област Велико Търново ( общо 336 населени места) с 56 села без постоянно население и 86 села с едноцифрен брой на обитателите.

В област Кърджали има 11 села без жители и 29 с едноцифрен брой население. В Смолянска област с нулево население са 7 села, а други 27 са с едноцифрен брой на жителите си. Със 7 села без жители е и област Хасково, в която според данните има 17 села с едноцифрен брой на населението.

Общо в 1677 села в страната, в които все още има население, жителите са под 100 души, показва справката на БТА.  Ако в това число се добавят и 169-те села без жители, както и двата манастира със статут на населено място - Клисурски и Рилски, то общият брой на населените места с под 100 обитатели става 1848 или повече от една трета от всички населени места в страната, включително и градовете.

Справката в регистъра показва, че най-многобройна е групата на селата, в които живеят между 100 и 200 души включително - 724 села. Следва групата на селата с население между 201 и 300 души, в която попадат 517 населени места. Трета по големина група е на селата с обитатели между 1001 и 2000 души, в която попадат 402 села.

Едно българско село е с население между 5001 и 6000 души - Айдемир (обл. Силистра) с 5914 души. Най-голямото българско село Лозен (обл. София-град) попада в графата с население между 6001 и 7000 души със своите 6322-ма жители.

Цели 2389 села в страната са по-големи от най-малкия български град Мелник, който в края на 2013 г. има 208 души население.