По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие преобладаващата част от реките в страната са с отток над праговете за високи води, съобщиха от МОСВ.

През следващите едно-две денонощия, в резултат на регистрираните и прогнозирани валежи от дъжд и сняг и високата почвена влага, се очакват известни повишения на нивата на реките както следва:

Дунавски басейн - водосборите на реките Тимок, Войнишка, Витбол, Арчар, Скомля, Цибрица, Лом, Огоста, Искър - долно течение, Вит - долно течение, Осъм - средно и долно течение, р. Янтра - средно и долно течение, Русенски Лом - целият басейн.

Черноморски басейн - р. Провадийска - долно течение, р. Камчия - горно течение (Герила, Елешница, Селска река, Луда Камчия ), р. Караагач, р. Велека, р. Резовска.

Източнобеломорски басейн - р. Тунджа - горно течение преди яз. „Копринка" - реките Гурля, Турийска, Саплама, Акдере, Лешница. Критичните нива във водосбора на р. Тунджа след яз. „Жребчево" ще се задържат до 13.12.2014 г.

Във водосбора на р. Марица - р. Крива, р. Тополница - горно течение, Луда Яна - горно течение, Пясъчник - горно течение, р. Въча - горно течение, р.Първенецка, р. Чепеларска - горно течение, р. Луковица - горно течение, р. Стряма, р. Черкезица - долно течение, р. Омуровска - средно и долно течение, р. Текирска, р. Банска, р. Мартинска). Критичните нива в средното и долното течение на р. Марица ще се задържат до 13.12.2014 г.

Водосборът на р. Арда - р. Маданска, р. Уваджик, р. Върбица, р. Бургасдере.

Западнобеломорски басейн - р. Места - целият водосбор, р. Струма - целият водосбор.

Оперативното звено към МОСВ продължава да е активирано.