Нова съвместна проверка на дирекция "Сигурност" и отдел "Вътрешноведомствен финансов контрол" в "Мини Марица-изток" завърши с мащабни разкрития, съобщават от пресцентъра на дружеството.

На територията на рудник "Трояново-север", участък "Ремонт багери", са констатирани липси на 11 електродвигатели за тежко минно оборудване, чиято обща стойност възлиза на 28 313 лева.

Ръководител на участъка е инж. Федя Миланова, а материално отговорните лица са Възкреса Христова и Марияна Тодорова.

С установените липси е причинена вреда на дружеството в особено големи размери.

На виновните длъжностни лица са наложени дисциплинарни наказания и събраните материали са предадени в Районната прокуратура - Раднево за образуване на досъдебно производство за реализиране на наказателна отговорност.

Припомняме, на 17 май при извършена проверка в „Мини Марица-изток", на територията на рудник „Трояново-север" бяха констатирани неправомерно изписани резервни части.

Става въпрос за лагери, лабиринти, уплътнения, капачки, които не са вложени в производствения процес, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток" ЕАД.

Според проверяващите нарушението е в особено големи размери - 1136 бр. лагери, 1900 бр. капачки, 3900 бр. лабиринта, 4060 бр. пръстени, 665 бр. Уплътнители, чиято обща сума възлиза на 15 400 лв.