Първото, за което ще настояват общините пред новото правителство, е 2 % от данъка върху доходите на физичическите лица да остават в местния бюджет за подобряването на местните услуги. Това заяви председателят на Националното сдружение на общините в България Тодор Попов за БНР. Той призова политиците да превъзмогнат пристрастията  си и да съставят стабилно правителство.

Вече ножът е опрял до кокала и трябва да се направят определени реформи, от които зависи наистина просперитетът на държавата и нейното правилно развитие в следващите години. Желаем повече кураж и повече консенсус, каза Попов.

Той подчерта, че сдружението ще настоява в бъдещото правителство да има министър за управление на еврофондовете.

Ще държим да има министър по еврофондовете и този министър да има оперативни правомощия по отношение на това да контролира оперативните програми, да задава единните стандарти и да следи както за изпълнението, така и за отчитането и разплащането. Защото другите ни големи проблеми са в отчитането и разплащането, обобщи председателят на Сдружението на общините у нас.