Образователната комисия в парламента иска изслушване на регионалния министър и на кмета на Несебър заради казуса за базата на НСА в града.

Днес депутатите в комисията отложиха дискусията по тази точка от дневния ред, но бяха единодушни, че са необходими законодателни инициативи, които да уредят спорния въпрос.
През 1917 година с царски указ са отделени 26200 дка. за училищен фонд. През 1959 г. тогавашният ВИС, днешното НСА, придобива апетитното парче земя.

В днешно време с решение на Министерски съвет базата е определена за обект с национално значение. Това решението обаче е атакувано от съда и ВАС го отменя
Председателят на комисията Огнян Стоичков посочи, че сградите и съоръженията в базата безспорно са държавна собственост.

Дори и в бъдеще казусът да бъде решен в полза на ищците, претендиращи за собственост върху терена, те ще бъдат собственици на земята, но не и на съоръженията и сградите върху нея.

1000 студенти годишно се обучават в базата в Несебър. Тя се ползва и от деца от предучилищна възраст и деца в неравностойно положение.