Започна закриването и рекултивацията на старо депо за битови отпадъци в село Гложене на Община Тетевен, Област Ловеч, съобщиха от община Тетевен.

Проектът е за 1 149 520.39 лв. с ДДС. От тази сума 523 180.39 лв. е одобрената безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. Срокът за завършване на техническата рекултивация е малко над 8 месеца. 

Подписаха договор за закриване и рекултивация на старо депо

Подписаха договор за закриване и рекултивация на старо депо

Стойността на финансовата помощ е 7 221 537, 99 лв.

Останалата част от проекта се обезпечава от отчисления по Закона за управление на отпадъците. Тя е в размер на 264 360,25 лв. Освен това има и безлихвен заем от ПУДООС на Община Тетевен в размер на 361 515,94 лв., като парите са преведени по сметката на Общината.

От общината предвиждат собствено финансиране на проекта в размер на 463.81 лв., които са заложени в План-сметката за приходите и разходите за ТБО за 2020 г.

Ще бъдат почистени замърсените почви, ще се оформят отпадъците и ще има рекултивация на сметището.

Биологичната рекултивация служи да предпазва рекултивираната повърхност от водна и ветрова ерозия. Площта на биологичната рекултивация е 22,98 дка отпадъци и 6,295 дка възстановени замърсени площи. Там ще бъде засята трева. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище - мера.