Да се криминализира частната употреба на химически препарати с основно активно вещество - глифозат (вещество за борба с плевелите - б.р.). За това настояват от Асоциация на българските села (АБС) в писмо до медиите.

Искането им е насочено към ресорните институции и представителите на политическите формации в страната.

Забраната за употребата на глифозат в населените места да обхваща частни дворове, градини, общинска пътна мрежа, зелени площи - паркове, алеи, тротоари, детски площадки и сгради с обществено предназначение, настояват те. Причината - висок обществен риск за здравето на населението. Почистването на тези зони от затревяване, следва да се извършва механично или със специализирана техника.

От Асоциацията предлагат употребата на глифозат от земеделските производители да е с наложена рестрикция за земеделски парцели на разстояние минимум 500 метра от границите на населените места и водоемите. Ако в региона има регистрирани пчелини, забраната за пръскане с глифозат трябва да включва "зелена зона" от минимум 1000 метра.

Глифозатът е тотален хербицид, обявен от Световната здравна организация като "вероятно канцерогенен". Той е напълно забранен в Австрия за употреба му от страна на частни потребители и в рамките на урбанизирани територии. Има стотици са научните изследвания, които доказват тежките вреди от употребата на глифозат за популацията на пчелите и биоразнообразието, както и връзката с развитието на редица онкологични заболявания при хората.

Одобреният от страна на Европейската комисия (ЕК) лиценз за употребата на глифозат изтича в края на 2022-а година. Към момента редица държави са заявили намерението си за подкрепа на пълна забрана за употреба на глифозат, сред които: Австрия, Белгия, Италия, Чехия, Гърция, Дания, Холандия, Португалия, Люксембург, Катар, Оман, Мексико и др., припомнят от Асоциацията.