Около 40% от всички катастрофи в ЕС стават при служебни пътувания.

По тази причина Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" настоява институциите да въведат постоянен мониторинг на нарушенията на шофьорите, управляващи служебни автомобили и повишаване на компетенциите им за оказване на първа помощ.

Според агенцията е необходимо да се внедрят системи за управление на безопасността при движение по пътищата, както и да се извършват периодични проверки на служителите, управляващи служебни автомобили.

Решават академично проблема с войната по пътищата

Решават академично проблема с войната по пътищата

След агенцията създават и Съвет по пътна безопасност

Те препоръчват и да се организират курсове за повишаване на компетенциите на служителите за безопасно шофиране и за оказване на първа помощ. По този начин при осъществяване на служебните си задължения те ще имат умения да реагират при рискови ситуации и при инцидент на пътя, включително когато са свидетели на пътно-транспортно произшествие, посочва се в становището им.

Сред мерките, за които настояват от държавната агенция, е и преминаване на задължителен инструктаж по безопасност на движението по пътищата за новопостъпилите служители. Препоръката на държавната агенция е, преди един служител да получи автомобил, той да бъде тестван за алкохол в кръвта. Обръща се внимание и на изправността на служебните автомобили.

С нова агенция за пътна безопасност борим войната по пътищата

С нова агенция за пътна безопасност борим войната по пътищата

Тя ще поеме част от функциите на досегашните отговорни институции