Българите застават на страната на Македония в спора с Гърция за името на държавата. Това показват данни от специално изследване на "Галъп интернешънъл" сред балканските държави.

Според резултатите от изследването 70% от българите са чували за преговорите, които се водят между Македония и Гърция за името на държавата.

Македония стана място на геополитически интерес, обяви Заев

Македония стана място на геополитически интерес, обяви Заев

Македония няма алтернатива на НАТО и ЕС

Само 26% от анкетираните не са чули за тези преговори, а останалите 4% се затрудняват да отговорят. Това означава, че на практика цялата активна част от обществото ни проявява заинтересованост относно случващото се на югозапад, тълкуват от "Галъп".

Снимка 356869

Източник: "Галъп интернешънал"

В същото време в мнозинството си българите нямат нищо против дори името на Македония да не се променя. 54% от хората, които имат представа за спора между съседките ни, са на мнение, че не е необходимо името на страната да се сменя.
19% от чулите за спора пък държат името да бъде сменено.

От хората, които имат представа за спора, 58% сочат, че застават по-скоро на страната на Македония, отколкото на Гърция. 15% застават по-скоро зад Гърция, а 27% нямат мнение по темата.

Далеч сме от разрешаване на спора с Македония, подчерта Атина

Далеч сме от разрешаване на спора с Македония, подчерта Атина

Спорът е от 1991 г.

От социологическата агенция тълкуват, че обществените настроения у нас очевидно кореспондират добре и с официалната българска позиция, която скоро израни външният министър Екатерина Захариева, а именно, че България винаги е била за принципна подкрепа на Македония под нейното конституционно име, както и за насърчаване на диалога между двете страни и недопускане на евентуални териториални претенции към страната ни в евентуално ново име.

Снимка 356866

Източник: "Галъп интернешънал"

Според данните от проучването може да се направи извода, че българите не са загубили своето приятелско и искрено мнение за Македония. Деликатните отношения в продължение на десетилетия не са успели съвсем да заличат близките връзки, а пробивът от последните месеци явно наново напомня на българските граждани общата история на двете страни. Затова и в дебата за името, който е пред решение и ще отвори евроатлантическата перспектива на Македония, гражданите на България инстинктивно подкрепят Македония, обобщават от "Галъп".

Проучването изследва и отношението на държавите от Западните Балкани спрямо България, което като цяло е добро. Може да се направи извода, че в мнозинството си държавите от региона харесват България.

Българите искат Западните Балкани в ЕС

Българите искат Западните Балкани в ЕС

Най-много българи искат Македония в ЕС, най-малко - Косово и Албания

Албания
Според данните 63% от албанците имат положително мнение за България. 15% пък имат отрицателно мнение за страната ни. 22% заявяват, че мнението им не е нито положително, нито отрицателно.

Сърбия
Подобни са нагласите и в Сърбия. 61% от сърбите заявяват, че имат положително мнение за страната ни, а 16% - отрицателно. 23% нямат мнение.

Македония
62% от гражданите на Македония имат положително мнение за България, а 14% - отрицателно. 24% не могат да преценят.

КосовоВ Косово се наблюдава най-нисък резултат за положителните нагласите на обществото спрямо България, както и най-висок резултат за отрицателните нагласи. 55% от гражданите на Косово имат положително мнение за страната ни, а 18% - отрицателно. 27% от запитаните не могат да преценят.

Босна и Херцеговина
Според статистиката на "Галъп" 57% от гражданите на Босна и Херцеговина имат положително мнение за България, а 15% - отрицателно. В страната се наблюдава най-висок вот на хората, които нямат мнение по въпроса - 28%.

Снимка 356867

Източник: "Галъп интернешънал"

Проучването също така изследва и нагласите на гражданите на държавите от региона към членство в ЕС.

Оказва се, че най-много в ЕС искат да влязат гражданите на Косово. 91% от анкетираните жители на страната са посочили, че искат страната им да стане член на ЕС. Останалите са на противоположното мнение.

В Албания 88% от запитаните са заявили, че според тях е добре страната им да стане член на ЕС. 12% не искат Албания да влиза в Общността.

На трето място по този показател се нарежда Македония, където 83% от запитаните са заявили, че страната трябва да влезе в ЕС.

Борисов убеден, че Балканите ще са от най-добрите места за живеене

Борисов убеден, че Балканите ще са от най-добрите места за живеене

Надява се Македония и Гърция да си стиснат ръцете

78% от населението на Босна и Херцеговина предпочитат страната да стане държава членка, а останалите - не.

Оказва се, че гражданите на Сърбия имат най-малко желание за ЕС. В сравнение с процента в Косово (91%), едва 57% от сърбите са заявили, че искат страната им да влезе в ЕС. Според останалите 43% от сърбите ще е по-добре държавата да не влиза в Общността.

Снимка 356868

Източник: "Галъп интернешънал"