България изнася 80 % от лечебните си растения като суровина. Това заяви Светлана Аладжем от фондацията „Информация и природозащита", цитирана от БТА. Тя уточни, че впоследствие билките се връщат у нас като преработени продукти с огромна надценка. Оказва се, че страната ни е сред първите в света по износ на билки и една от малкото, които изнасят от диворастящи находища.

България е единствената страна в ЕС, която има специализирано законодателство в тази сфера, от 2000 г. е приет Закон за лечебните растения. Според него всяка общинска администрация трябва да направи преглед, да се опишат находищата и видовете билки.

По този повод в Ловеч бе представен изготвен специално за общината Модел на стандартен формат за раздел „Лечебни растения" към общинската програма за опазване на околната среда. Той е част от проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво, с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите".

Финансирането се осигурява от „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" на Българско-швейцарската програма за сътрудничество. Моделът обхваща районите на Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян.
В модела за раздела „Лечебни растения" е включена информация за находищата и пълно описание на игликата.

Предстои през следващите месеци да бъде направена оценка и на още няколко вида билки.

В Ловешка и в Плевенска област има регистрирани 120 събирателни пункта за билки.