Православната църква отбелязва днес Преображение Господне.

Според легендата, на този ден Иисус Христос доказва пред трима от  учениците си - Петър, Яков и Йоан своя божествен произход.

Апостолите не вярвали, че Иисус Христос ще понася унижения и страдания, защото според тях това било несъвместимо с величието и славата му.

Христос  им говорил често за страданията, които го очакват, за смъртта и възкресението си.

За да  засили вярата на учениците си, той решил да покаже на трима от апостолите истинския си божествен произход.

Заедно с Петър, Иаков и Йоан се изкачил на планината Тавор в Галилея, отдалечил се от тях и започнал да се моли.

Скоро те заспали, а когато се събудили, видели своя учител напълно преобразен.

Иисус разговарял с двама от най-великите представители на Стария Завет - пророците Мойсей и Илия за предстоящите си страдания и смърт в Иерусалим.

Историята разказва, че тогава в един момент светъл облак осенил всички и от него се разнесъл могъщ глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Него слушайте."

Това събитие трябвало да предпази апостолите от съмнение при вида на Христовите страдания и да укрепи вярата им в неговата Божествена природа.

Според българския народен календар на 6 август настъпва трайно преобразяване в природата. Преображение Господне е времето, когато дните видимо намаляват, очаква се студът.

Това е денят, в който се бере първото грозде и се раздава на близки и съседи, след като се прикади от свещеника в църквата.

Ако някой се разболее, натопява се връзка сушени плодове, болният пие от водата и болестта се преобразява.

Според вярванията на този ден се отваря небето и ако някой види това, се сбъдва всичко, което си нарече.