Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" са останали доволни от решението на правителството да предостави средства на регионалното министерство за изготвяне на  кадастрални карти на морски плажове и пясъчни дюни (включително на тези извън плажовете) на повечето места в областите Варна и Добрич. Но остава да бъдат изготвени и карти за Бургаска област.

Коалицията обръща внимание обаче, че тази обществена поръчка не може да бъде изпълнена, докато не бъде променена Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, защото липсва код за дюни в класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти.

Природозащитниците припомнят, че след скандала със застрояването на дюните в Несебър в края на 2012 г., са изпратили на управляващите 6 стъпки за окончателно разрешаване на проблема със стихийното застрояване на Черноморието. Една от тях е именно изготвянето на кадастралните карти на плажовете и дюните.

Сред предложенията на еколозите са

  • Мораториум върху промяната на предназначението на горски и поземлен фонд и върху издаването на строителни разрешения в зоните от екологичната мрежа Натура 2000 по Черноморското крайбрежие до изработване на цялостна визия за развитие на Черноморието
  • Прекратяване на всички процедури за придобиване на държавни имоти в защитени зони от мрежата Натура 2000 по реда на законите за горите и за земеделските земи;
  • Държавните и общински гори и земи в защитените зони да станат публична собственост по подобие на държавните и общински гори и земи в защитените територии.
  • МОСВ да издаде заповеди за обявяване на 19-те защитени зони по местообитанията в района на Черно море
  • Парламентът да възложи на МОСВ в сътрудничество с всички заинтересовани страни да разработи документация за поставяне под защита като защитени територии на гореспоменатите плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи, като до края на април да бъдат назначени комисии за тяхното обявяване.
  • Министерство на земеделието и храните и Прокуратурата в срок от 1 месец да предприемат стъпки за разваляне на всички сделки с държавни имоти, сключени след 1.01.2008 г., в които попадат дюни.