Министерството на околната среда и водите ще обжалва веднага решението на тричленен състав на ВАС за отмяна на заповедта за обявяване на природен парк „Странджа".

Това съобщи днес пред журналисти министър Джевдет Чакъров.
Имаме сериозни аргументи за това и няма да допуснем да бъде унищожено това национално природно богатство, подчерта министърът.

Той съобщи също, че ще внесе за обсъждане в Министерския съвет въпроса за осигуряване на защитата на територията в района на Иракли, която е потенциална зона по НАТУРА 2000.
Първия път, когато наложих временна забрана за дейности в района, това беше направено след позиция на Министерския съвет, припомни Джевдет Чакъров.
Редно е обаче да се обърнем и към местните власти и да се видят и техните действия, допълни той.

Министърът подчерта, че МОСВ упражнява стриктно всичките си правомощия по защита на природата, но не е редно то да бъде последната инстанция, която да спира всичко, след поредица от решения в обратна посока.
Законът за устройство на територията също трябва да бъде прецизиран с цел да не се допускат нарушения на природозащитното законодателство, каза министър Чакъров.