Серен диоксид над нормата е измерен във въздуха на Гълъбово вчера.

Стойностите са 1,84 пъти над средночасовата норма.
Това сочат данните от ежедневния бюлетин за качеството на атмосферния въздух, публикуван в сайта на Изпълнителната агенция по околна среда.

Според специалистите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора замърсеният въздух и превишените норми се дължат на "наслагване на емисии от ТЕЦ в комплекса "Марица Изток".

Припомняме, последното замърсяване на въздуха в Гълъбово беше констатирано на 11 септември тази година.
Три поредни дни в началото на август месец отново бяха констатирани превишени норми.