След фалита на кипърския застраховател "Олимпик" и отказа на кипърския гаранционен фонд да възстанови парите на клиентите на "Олимпик" в България от българския Гаранционен фонд страна заведоха арбитражно дело срещу кипърския Гаранционен фонд, съобщиха от Българския Гаранционен фонд.

Приключи арбитражното дело, образувано пред Съвета на бюрата във връзка с несъстоятелността на застрахователна компания "Олимпик". Според съобщението основното заключение в арбитражното решение е, че Конвенцията от 1995 г. Тя е за правото на регрес между гаранционните фондове и е приложима по случая. Това означава, че кипърският Гаранционен фонд е отговорен по отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик".

"Решението на арбитъра е първата важна стъпка в процеса по осигуряване на възможност лицата, които имат вземания по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на застрахователна компания "Олимпик", да получат обезщетения.

МС одобри позицията ни по Делото за фалита на „Олимпик“

МС одобри позицията ни по Делото за фалита на „Олимпик“

Дело С-427/19 е в Съда на Европейския съюз

След потвърждение, че кипърският Гаранционен фонд ще се съобрази с решението на арбитъра, като следващ етап предстои провеждането на преговори за изработване и сключване на Техническо споразумение, с което да се уредят процедурите и механизмите по разплащанията.

Те предвиждат разплащанията по вземанията да бъдат извършвани от българския Гаранционен фонд, а изплатените от него суми да бъдат възстановявани от страна на кипърския Гаранционен фонд. Гаранционният фонд ще оповестява своевременно информация за развитието на процеса.

Доколкото обхватът на Конвенцията е ограничен до инциденти, възникнали на територията на Република България, българският Гаранционен фонд ще има право на възстановяване и на разходите си към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) по системата "Зелена карта". Това е в случаи, че катастрофите са станали в България, обясняват от българския Гаранционен фонд.

35 дни имат застрахованите в "Олимпик" да предявят претенциите си

35 дни имат застрахованите в "Олимпик" да предявят претенциите си

КФН се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор

От нашия Гаранционен фонд припомнят, че до арбитражното дело се стигна след като кипърският Гаранционен фонд отказа да признае приложимостта на Конвенцията за правото на регрес между гаранционните фондове от 1995 година и съответно да поеме отговорност по отношение на застрахователните договори, сключени със застрахователна компания "Олимпик" - клон България.

Според залегналия в Конвенцията принцип, в случай на неплатежоспособност на застраховател със седалище в друга държава членка на ЕС, който извършва дейност при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, увредените лица се обезщетяват от компенсационната схема (гаранционен фонд) по седалище на застрахователя.

Подобен подход е възприет и в българското законодателство, като според Кодекса за застраховане Гаранционният фонд, чрез управлявания от него "Обезпечителен фонд" , има право да компенсира увредените лица в случай на несъстоятелност на застраховател със седалище Република България. От покритието му са изключени застрахователи със седалище в държава от ЕС, извършващи дейност чрез клон в България, какъвто е случаят с "Олимпик".

Съдът в Никозия откри производство за ликвидация на "Олимпик"

Съдът в Никозия откри производство за ликвидация на "Олимпик"

Информират надзорните органи на останалите държави от ЕС за производството

Към момента на възникване на казуса "Олимпик" няма единна и общо приложима уредба на равнище ЕС в областта на компенсирането на ползвателите на застрахователни услуги в случай на несъстоятелност на застраховател.

Сега на равнище Европейски съюз се осъществява инициатива за хармонизация на режима на компенсационните схеми в автомобилното застраховане чрез Моторната директива. След четири години преговори измененията в Моторната директива вече са приети от Съвета на ЕС и Европейския парламент и се очаква обнародването й.

Сред промените е въвеждането на хармонизиран механизъм за компенсация в случай на неплатежоспособност на застраховател, предоставящ задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. В него е залегнал принципът, че отговорност при компенсиране в случай на неплатежоспособност на застраховател има гаранционната схема в държавата по произход на застрахователя.