Вече ще може преводи на документи на оторизиран преводач да бъдат заверявани намясто от нотариус, а не както до сега, само от централното управление на Министерството на външните работи (МВнР) в София.

Предложението на зам. министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева за промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа бяха реализирани и публикувани днес за обществено обсъждане на сайта на министерството и в портала за обществени консултации.

Задграничните паспорти да важат 10, а не 5 години, иска Захариева

Задграничните паспорти да важат 10, а не 5 години, иска Захариева

Вадим документ в чужбина само с едно посещение в консулската служба

Целта на проекта е да улесни гражданите и бизнеса и да ускори административните процедури.

"В момента заверките на подписа на преводача се извършват само от нашите служители в Централното управление в София, което води до значителни затруднения", обясни вицепремиерът Захариева.

Практиката преди промените е преведените документи и книжа да се носят на ръка в Служба "Заверки и легализации" към дирекция "Консулски отношения". Това ангажира времеви и финансов ресурс. За услугата в момента МВнР събира такса от 15 лв., а при нотариусите същото ще струва 5 лева без ДДС.

Нотариуси има в 133 населени места в България и е налице възможност за всеобхватно обслужване на гражданите в цялата страна.

Захариева разпореди бързо консулско обслужване в Лондон

Захариева разпореди бързо консулско обслужване в Лондон

Командироват допълнително служители от МВнР

Екатерина Захариева предлага преводачът да се легитимира пред нотариуса с документ, издаден от МВнР, че е вписван в списъка с юридически лица, извършващи официални преводи на документи и други книжа.

Други мерки за намаляване на административната тежест, които Захариева е предприела са инсталирането на ПОС терминали за плащане с банкови карти на гишетата в Централното управление на МВнР, поетапното въвеждане на плащане с банкови карти в консулските служби в чужбина, предложения за промени в Закона за българските лични документи, които дават възможност паспорти и лични карти да се вадят само с едно посещение на консулска служба, двойното намаляване на срокове за издаване на документи, заявени в чужбина (бързата услуга ще е за 30 дни, а не за 60, а обикновената - за 45 дни, а не за 90). Валидността на паспортите ще е вече 10, а не 5 години, като тази мярка ще влезе в сила от 2020 г.