Броят на децата със специални образователни потребности с намален слух за прием в Детска ясла №35 няма да бъде ограничаван до 3 за всяка група. Това стана по предложение на председателя на групата на БСП в СОС Калоян Паргов, който е и заместник-председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие.

На редовното заседание на комисията първа точка от дневния ред беше именно гласуване на Доклад относно приемане на проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община. В Раздел II на Правилата, в точка "Класиране" вносителите бяха заложили ограничение на броя на децата с намален слух до три за всяка група в Детска ясла №35.

Безплатна детска градина за децата с увреждания във Варна

Безплатна детска градина за децата с увреждания във Варна

Процентът на инвалидност на децата няма да има значение

"А какво ще се случи, ако за някоя от групите кандидатстват 4 деца? Как ще обясним на родителите на отпадналото дете, че правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община не позволяват в групата да има повече от 3 деца с намален слух", попита Калоян Паргов. Той е категоричен, че ограничението специално за Детска ясла №35 трябва да отпадне, тъй като реално нищо не налага то да съществува.

Предложението на Калоян Паргов беше гласувано единодушно от всички членове на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие и с тази поправка беше приет докладът за Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.