Към момента 1 707 458 души са се преброили електронно. Това показват данните към 6.00 часа тази сутрин.

За денонощие са се преброили 100 000 души. Преброени са и 686 459 жилища, в които живеят 748 748 домакинства.

С най-ниски темпове върви онлайн преброяването в областите Кърджали, Разград и Силистра. В Кърджали преброените електронно все още не са достигнали една десета от населението в областта.

Снимка 547331

Източник: НСИ

Най-голям дял от населението, които са се преброили онлайн, са в София (42,8%), Варна (31,2%) и Габрово (26,4%). Едва с 0,1% разлика след Габрово се нарежда Русе.

Най-много жилища са преброени в София (37,8%), Варна (22%) и Пловдив (19,2%). След тях е Русе, където са преброени 18,3% от жилищата.

Към момента картата, с която се изследват нагласите за миграция, са попълнили 1762 души в страната. На въпросника за репродуктивното поведение са отговорили 790 души. Изследванията на раждаемостта и репродуктивните нагласи, както и за миграцията и миграционното поведение на хората в България са извадкови и се провеждат успоредно с преброяването. Близо 44 000 случайно подбрани домакинства в цялата страна ще могат да попълнят една от двете анкетни карти.

Над 1,6 млн. души са се преброили онлайн

Над 1,6 млн. души са се преброили онлайн

Най-висок е делът на електронно преброените в София - 40,8%