Птичи грип е причината за смъртта на 21-те къдроглави пеликана в резревата "Сребърна". Това съобщават от Българска агенция за безопасност на храните.

Припомняме, преди няколко дни граждани сигнализираха за открити трупове на къдроглави пеликани на територията на резервата край Силистра. След прибирането на труповете, веднага са изпратени проби за изследване, тъй като евентуална болест застрашава съществуването изобщо на колонията в България.

Пробите са показали високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците - H5N1 от Националната референтна лаборатория (НРЛ) за диагностика на инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), гр. София. Резултатите от извършените проби са положителни и при двете птици.

Във връзка с това Българска агенция по безопасност на храните въвежда мерки и ограничения.

Определя се 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зона. В 3 км. предпазна зона попада една ферма за бройлери, която към момента е празна.

В 3-километровата предпазната зона се включват териториите на природен резерват "Сребърна" и с. Сребърна, Община Силистра.
В 10-километровата наблюдавана зона около огнището се обхващат селата Ветрен, Айдемир и Полковник Ламбриново от Община Силистра и гр. Ситово и селата Попина и Поляна от Община Ситово, Област Силистра.

Всички останали птицевъдни обекти в двете зони са от тип „заден двор" и птиците в тях се отглеждат единствено за лична консумация.

В наблюдаваната и предпазната зона се забранява:

преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, освен в случаите на транзитно превозване през зоната без разтоварване или спиране;

изпращането на яйца за люпене, от животновъдни обекти, попадащи в горепосочените зони;

търговията с прясно месо и месни продукти от домашни птици и див

пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони;

транспортирането или разпространението на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито;

лов на пернат дивеч и пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.

На директора на Областната дирекция по безопасност на храните е разпредено да бъде свикано незабавно заседание на областната и общински епизоотични комисии. Те трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

На директорите от областните дирекции по безопасност на храните в градовете Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна е наредено да организират провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

Собствениците и управители на птицевъдни обекти и "задни дворове" са информирани за въвеждането на следните забрани, като излизане на птиците извън дворовете, за да не се допуска контакт с диви птици,  съхраняване на фуражите за изхранване на  птиците в закрити помещения и други.

Забранява се събирането и провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на областите Силистра, Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна.