Православният календар днес отбелязва Сретение Господне.

Евангелската традиция свързва символа със срещата на младенеца Иисус със стареца Симеон в един Йерусалимски храм, и предсказанието на Симеон, че Иисус ще стане спасител на човечеството.

На четиридесетия дни след рождението си Иисус бил занесен в Иерусалимсия храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон.
По същото време Светата Божа майка преминала ритуално пречистване и принесла жертва две гургулици.

Старецът Симеон, според евангелските писания от дълги години чакал тази среща, тъй като му било повелено, че няма да намери смъртта си, ако "не види Спасителя на света".

Православие цитира Евангелия от Лука, където Сиемон казал на Мария - "Ето, този лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и на самата тебе меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца".
Тълкувателите на този евангелски текст виждат в него осмисляне на целия живот на Иисус. Той дава на хората закона на благодатта и любовта, но учението му става предмет на спорове и противоречия, а страданията и кръстната му смърт като меч нараняват сърцето на Св. Богородица.

Народното поверие свързва 2 февруари със срещата между зимата и пролетта, на този ден става и разпределянето на селскостопанската работа за идващите пролетно-летни дни.