Отварят специална телефонна линия в помощ на хората, бягащи от руското нашествие в Украйна, съобщиха от офиса на Европейската комисия в София. Тя ще е на украински и на руски език.

От края на март Европейската комисия отговаря на въпроси в писмен вид както на украински, така и на руски език, чрез центъра Europe Direct, като тази услуга вече е достъпна и по телефона.

Целта на телефонната линия е да помогне на хората, бягащи от Украйна, като отговори на техните въпроси и предостави широк набор от практическа и полезна информация - от условията за влизане и пътуване в ЕС до достъпа до права и възможности за образование, работа или здравеопазване.

Търсят ведомствени бази за настаняване на украинските бежанци
Обновена

Търсят ведомствени бази за настаняване на украинските бежанци

Обсъждали секретен обект в Кюстендил, но той не бил подходящ

Телефонната линия за помощ на украински и руски език е достъпна в рамките на ЕС на 00 800 6 7 8 9 10 11, където услугата е безплатна, както и от държави извън ЕС на + 32 22 99 96 96, където се прилага международната стандартна тарифа. Телефонната линия предлага и безплатна "call back" услуга.