Няма наличие на генно-модифицирани организми (ГМО) в околната среда у нас. Това са установили експерти от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Всички проби, които са били събрани и анализирани тази година са отрицателни за наличие на такива организми, уверяват експертите, цитирани от БТА.

Екоминистерството осъществява контрол върху освобождаването на ГМО в околната среда чрез 16-те регионални инспекции по околната среда и водите в страната.

Освобождаването в околната среда включва полевите опити с ГМО. Експертите поясняват, че отглеждането на ГМО с търговска цел се считало за пускане на пазара и се контролирало от Министерството на земеделието и храните.

От екоминистерството обясняват още, че не разполагат с други данни за извършване на нерегламентирани дейности, свързани с освобождаването на ГМО в околната среда.